Pļaviņu uzņēmēju biedrība

Par biedrību

Pļaviņu Uzņēmēju Biedrība

LV 40008231513

”Burši” Aiviekstes pag. Pļaviņu nov. LV-5120

Valdes priekšsēdētājs: Andris Zeps

mob. tālr.: 29163297

Valdes loceklis: Ivans Kononovs 

Attachment3
plavinas-eka